Welkom op de website van de vereniging

"De Oude Flesch"

1979  - 38 jaar -  2017

Binnen de vereniging "De Oude Flesch" ligt de nadruk op het verzamelen van ambachtelijk vervaardigd oud gebruiksglas.
Het verzamelen van modern kunstnijverheids- en mechanisch vervaardigd glas valt niet binnen de doelstelling
van "De Oude Flesch".
Sinds de oprichting is het verzamelgebied gegroeid door deelname van verzamelaars van: apothekersflessen, blauw glas, jeneverflessen, inktflessen, medicijnflessen, syphons, voorraadflessen, wijnflessen, etc..

* Oprichting
* Bestuur
* Lidmaatschap
* Verenigingsblad (gewijzigd op 05-01-17)
* Activiteitenkalender (gewijzigd op 10-04-17)
* Persberichten  (gewijzigd op 22-03-17) nieuw bericht van het Glasmuseum
* De Flessenloods (met afbeeldingen)(gewijzigd op 01-10-12)

* LAATSTE NIEUWS: 
Geen
                 

* Interessante links (gewijzigd op 12-04-12)

Prof. Dr Ina Isings Glasprijs 2018

Call for Papers

De stichting het Historische Gebruiksglas (www.hethistorischgebruiksglas.nl) roept verzamelaars, antiquairs, medewerkers van musea, universiteiten, erfgoed diensten en anderen op artikelen in te zenden over historisch gebruiksglas. Tweejaarlijks kent de stichting de Ina Isings prijs van € 1000,- toe aan de schrijver van het beste artikel.     

Prof. Dr. Ina Isings, emeritus hoogleraar aan het Archeologisch Instituut van de Universiteit van Utrecht en oud-conservator van de oudheidkundige collectie van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen heeft haar naam aan deze prijs willen hechten.

De prijs voor 2016 is bij een symposium over historisch gebruiksglas op 12 november jl. in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden naar Michel Hulst gegaan voor zijn artikel ‘Rariteit of Alledaags’ over een uitzonderlijke verzameling glas in twee beerputten van de Jodenbreestraat in Amsterdam.

De inzendingtermijn voor de tweede ronde loopt tot eind 2017. In het najaar van 2018 wordt de Isingsprijs op een symposium uitgereikt. De beoordeling van de inzendingen is in handen een jury van mensen die hun sporen op glasgebied wel verdiend hebben.

Wij nodigen iedereen graag uit aan de prijs voor 2018 deel te nemen en zien uw bijdrage met belangstelling tegemoet.

De in te zenden artikelen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

·        De tekst is in het Nederlands, Engels of Duits geschreven,

·        is voorzien van illustraties,

·        telt maximaal 3500 woorden,

·        en is nog niet eerder gepubliceerd,

·        en is wetenschappelijk verantwoord maar begrijpbaar voor de geïnteresseerde leek.

·        Teksten staan in een WORD document en de afbeeldingen in JPG.

·        Door inzending verklaart men zich accoord met de publicatie van haar/zijn artikel onder de verantwoordelijkheid van de Stichting het Historische Gebruiksglas.

·        Voor contact met de stichting:  contact@hethistorischgebruiksglas.nl

Correspondentie over de prijs en inzendingen naar glasprijs@hethistorischgebruiksglas.nl


* De flessen van BOLS
* Haarlemmerolieflesjes
* Kinawijn
* Nederlandse drankflessen geblazen in een Ricketts mal
* Rijkseigendom
* Zara-flessen

* Museum voor vlakglas en emaillekunst te Ravenstein


                                                           

          ***** U kunt zich voor € 45.00 per jaar aanmelden als lid van "De Oude Flesch"  Surf naar Lidmaatschap*****