Het bestuur van "De Oude Flesch" wordt gevormd door:

voorzitter                                                Willem van Traa     wvantraa@xs4all.nl                                                     
secretaris                                               John Poot                  secretariaat@deoudeflesch.org
penningmeester en vice voorzitter    Klaas Prins                klaasprins43@gmail.com
2e secretaris en P.R.                            Ton Vermeulen       tonvermeulen@fluitschip.nl

Adviseur                                                  Johan Soetens


ga terug naar de startpagina