De contributie bedraagt 45.00 per jaar. Daarnaast staat de mogelijkheid open om "huisgenootlid" te worden voor 10.00 per jaar. Per gezin wordt 4x per jaar het verenigingsblad toegezonden.

Voor de aanmelding van het lidmaatschap van De Oude Flesch kunt u contact op nemen met onze secretaris: Joke Andringa   d.andringa@upcmail.nl
Wilt u nadere informatie over "De Oude Flesch" dan kunt u contact opnemen met onze P.R. functionaris: Arie Vijfvinkel  vijfvinkel@hotmail.com

ga terug naar de startpagina